Seaspray SEASPRAY

Competing in Australian 2011 - Open Mixed Double Ski for Seaspray SLSC

Place Round Heat Event
666 FINAL Race 1 Open Mixed Double Ski
7 Semi Finals Race 1 Open Mixed Double Ski
3 Heat Race 2 Open Mixed Double Ski