Sorrento (WA) WHITE

Competing in Australian 2011 - Open Mixed Double Ski for Sorrento SLSC (Inc) (WA)

Place Round Heat Event
6 Heat Race 2 Open Mixed Double Ski
666 Semi Finals Race 2 Open Mixed Double Ski